Hele Voordelta beschermd gebied

Een groot deel van de Voordelta viel al onder de zogenoemde Vogelrichtlijn, maar Faber breidt dit gebied uit omdat het een internationaal belangrijk watergebied is.
Nederland is volgens de Europese Vogelrichtlijn verplicht om belangrijke vogelgebieden veilig te stellen. terug naar inhoud .