Geld monumentale boerderijen nodig

Ruim een kwart van deze boerderijen in Zeeland is bouwvallig of heeft dringend onderhoud nodig, twee keer zoveel als in de rest van het land.
Verder is sinds 1940 eenderde van alle monumentale boerderijen in de provincie gesloopt, zo bleek uit een inventarisatie van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek.