HZ vraagt naar bijbanen medewerkers

De HZ wijst hen in een formele brief op het feit dat ze, gezien de CAO, verplicht zijn voor bijbaantjes toestemming te vragen aan het bestuur.
Nalatigheid kan 'rechtspositionele consequenties' hebben, aldus de brief. De HZ wil weten welke kennis in huis is, en bovendien voorkomen dat de belangen van de school worden geschaad.