Geld voor fortenlinie Z-Vlaanderen

De provincie Zeeland doet daar nog eens 125.000 gulden bij.
In Zeeuws-Vlaanderen liggen ruim 200 Staatse en Spaanse forten uit de Tachtigjarige Oorlog. Met het geld kunnen schansen, dijken en forten nadrukkelijker in het landschap zichtbaar gemaakt worden.