Ziekenhuizen zetten fusieplan door

Dit ondanks een oproep van minister Borst om tot een fusiestop te komen.
Ook de verhuizing van de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde van Vlissingen naar Goes wordt doorgezet. Volgens de ziekenhuizen is dit noodzakelijk, vanwege het tekort aan kinderartsen.
Ze wachten wel even met het bekendmaken van de nieuwe naam van de stichting voor hun samenwerking.