Zeeuwse ombudsman heeft website

Op de site, www.dezeeuwseombudsman.nl, staat informatie over de manier waarop Zeeuwse burgers kunnen protesteren als ze niet tevreden zijn over de afhandeling van een klacht tegen een gemeente of één van de aangesloten instellingen.
Ook staan alle rapporten erop, die de ombudsman tot nu toe heeft behandeld.