"Verloskundige hulp in 30 minuten"

De Tweede Kamer-fractie heeft daarvoor een motie ingediend bij minister Borst.
Het 30-minutencriterium loopt gevaar in Schouwen-Duiveland en Walcheren, omdat de verloskunde boven de Westerschelde wordt geconcentreerd in Goes. Volgens GroenLinks is door ziekenhuisfusies het halfuur-criterium vaak onhaalbaar.
Daardoor kiezen meer vrouwen voor ziekenhuisbevalling. terug naar inhoud .