Werkstraf voor predikant

Ook moet hij 5.000 gulden schadevergoeding betalen.
De rechter achtte bewezen dat de predikant de vrouw, lid van zijn kerkgemeente, in 1996 misbruikte tijdens zijn periode als predikant in Wolphaartsdijk, nadat ze met problemen bij hem te rade was gegaan.