Geen uitsluitsel over asielzoeker

Achmed Abdulkadir Ali ging 4 december in hongerstaking bij de basiliek in Hulst voor een verblijfsvergunning.
Twee weken geleden mocht hij van de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn bezwaar extra toelichten. De termijn voor dat bezwaar is nu gesloten, maar de IND heeft nog niet gereageerd.