Evenveel verkeersdoden als in 2000

Dat blijkt uit cijfers van het ROVZ.
In Zeeuws-Vlaanderen vielen de meeste dodelijke slachtoffers: 15, op de Bevelanden 10. Schouwen-Duiveland, vorig jaar nog koploper in Zeeland met 10 verkeersdoden, telt er nu 2. Het aantal gewonden in het Zeeuwse verkeer ligt waarschijnlijk gelijk aan dat van vorig jaar: zo'n 350.