Samenwerking voor beter woonklimaat

Het doel is het verbeteren van het woonklimaat in Terneuzen.
De samenwerking betreft de wijken Lievenspolder, Oudelandse Hoeve en Triniteit, de vroegere bomen- en bloemenbuurt. In de Lievenspolder zullen 140 woningen gesloopt worden en in de wijk Triniteit worden 70 nieuwe huizen gebouwd.