Postagentschap Oostburg gesloten

Dit tot ontevredenheid van de klanten.
Volgens eigenaar Martens van de supermarkt waar het agentschap is gevestigd, was het er te druk, omdat er maar één loket was. De lange rijen in verband met de komst van de euro werden hem teveel.
Ook de desinteresse van Post- kantoren BV stoorde hem al enige tijd. Hoe het verder moet met het agentschap wordt begin volgende week bekeken in een gesprek met Postkantoren BV.