Monument verdronken dorpen nu zeker

In de commissie Welzijn van Provinciale Staten in Middelburg bleken alle fracties het eens om 88.000 euro beschikbaar te stellen voor het monument.
Voor de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland betekent dit, dat snel verdergegaan kan worden met het project. In 2003, bij de vijftigjarige herdenking van de Watersnoodramp in 1953, moet het monument klaar zijn.