Rechtszaak om wilgenboom Oostburg

De gemeente is het niet eens met de wijze waarop hij de boom voor zijn benzinestation liet snoeien.
Toen De Pooter twee jaar geleden een benzinestation in Oostburg kocht stond daar een wilgenboom voor. Die wilde hij kappen.
De gemeente Oostburg verleende geen vergunning maar snoeien mocht wel. Op 28 januari komt de zaak in Middelburg voor de rechter.