Positie vliegveld ter discussie

Volgens de twee fracties moet het al dan niet verplaatsen van het vliegveld meegenomen worden in de toekomstplannen voor het gebied rondom het Veerse Meer, die in de maak zijn.
GroenLinks ziet het vliegveld graag verdwijnen. De PvdA gaat niet zo ver, maar volgens fractieleider Vermeulen past het vliegveld niet echt in de toekomstplannen van het Veerse Meer.