Zeeuwse jeugd gaat maandag in debat

In oktober is het Nationale Jeugddebat, dat de bedoeling heeft invloed uit te oefenen op het regeerakkoord dat tot stand komt na de Tweede-Kamerverkiezingen op 16 mei.
Het Zeeuwse debat staat onder leiding van gedeputeerde Coppoolse. Verder zijn leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten aanwezig.
Het debat is maandagavond in het Provinciehuis.