"Stel natuur Kop van Schouwen open"

Volgens CDA-lijsttrekker Geluk is het gebied onnodig op slot.
En dit valt niet uit te leggen aan mensen die van de natuur willen genieten. Volgens Geluk kan het worden opengesteld, maar moeten er wel voorwaarden worden gesteld.
Als voorbeeld noemt Geluk het afsluiten van broedgebieden in het broedseizoen.