Jongeren uit Bhutan geven les

De les is onderdeel van het uitwisselingsprogamma 'Holland World Youth' en is bedoeld om de leerlingen aan de hand van toneel en spel kennis te laten maken met elkaars cultuur.
Ook wisselen de jongeren informatie met elkaar uit, om bijvoorbeeld zuiniger met het milieu om te gaan.