Buijs woedend over beschuldigingen

Buijs wordt beschuldigd van lobbyen voor de tabaksindustrie, omdat hij zich verzet tegen een verdere aanscherping van de reclameregels voor tabakswaar.
Nico 10 heeft tegen Buijs een klacht ingediend bij het medisch tuchtcollege in Den Haag. Buijs denkt dat de beschuldigingen geuit zijn om hem vlak voor de verkiezingen zwart te maken.