Werving Afrikaanse kinderartsen

Directeur Van den Blink van ziekenhuis Walcheren gaat over 14 dagen naar Zuid-Afrika om contacten te leggen met artsen die zich in Nederland willen vestigen.
Volgens hem zijn er in de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen vier of vijf vacatures voor kinderartsen. Eerder werd gezocht in Nederland en België.
Nu in Zuid-Afrika, omdat die artsen ook Nederlands kunnen spreken.