"Samenwerking pleegzorg uitbreiden"

Pleegzorg Zeeland en Vlaanderen maakten bij het project met Euregiosubsidie gebruik van elkaars mogelijkheden en deskundigheid, waardoor kinderen in België en Nederland sneller in een pleeggezin terecht konden.
Door het project is in beide landen ook een positiever beeld ontstaan over de pleegzorg.