ZMF wil getij Zeeuwse wateren terug

Daardoor verbetert de waterkwaliteit van met name het Krammer-Volkerak en het Zoommeer.
De ZMF pleit daarvoor in een nota die is opgesteld samen met twee Brabantse milieuorganisaties. In dezelfde nota oppert de ZMF ook het idee voor een open verbinding tussen de Oosterschelde en de Westerschelde.