Getijdecentrale economisch haalbaar

Dat zegt waterbouwkundig adviseur Hulsbergen.
Hulsbergen is één van de bedenkers van het plan Delta Synergie. Grofweg zegt dit plan, dat het noorden van de Brouwersdam gesloopt moet worden.
Daarvoor in de plaats komt dan een stormvloedkering met een getijdecentrale. Dat is net zo veilig en het levert schone energie op.