Actie tegen tarieven fiets-voetveer

Voorlopig geldt als tarief 5,5 euro voor een retourtje en dat is veel te duur, vindt de bond.
Volgens penningmeester Nieuwenhuize van de Fietsersbond is er geen reden voor dat hoge tarief, omdat fietsers en voetgangers geen profijt hebben van de Westerscheldetunnel. De bond gaat de Zeeuwse politieke partijen oproepen om te reageren.