Hoek tegen ontsluitingsweg Dow

Dow wil de weg omdat anders de rotonde aan de noordbrug van de Westsluis bij Terneuzen overbelast wordt als de Westerscheldetunnel klaar is.
Maar belangenvereniging Weg van Hoek vreest een grote toestroom van zwaar verkeer. Volgende week bekijkt de belangenvereniging of er alternatieven zijn voor de ontsluitingsweg.