Weer onderhandelen wachtgeld Spahr

Dat is het gevolg van een uitspraak van de bestuurs- rechter in Middelburg.
Die vindt het niet terecht dat er met Spahr geen onderhandelingen zijn gevoerd over zijn afvloeiingsregeling. Spahr was niet tevreden met de 1,5 miljoen gulden wachtgeld die was toegekend.
Hij heeft laten weten 'zeer tevreden' te zijn met de uitspraak.