"Meer groeikansen Zeeuwse dorpen"

Alleen dan kan het platteland van Zeeland leefbaar gehouden worden.
Een motie van het CDA met deze strekking werd vrijdagmorgen met brede steun aangenomen door Provinciale Staten. Volgens de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van het Rijk mogen alleen de vier grote steden in Zeeland flink groeien.
Daarnaast worden Hulst, Oostburg, Tholen en Zierikzee opvangkernen die uit mogen breiden.