Brief tegen minder thuisbevallingen

Daarmee protesteren ze tegen de beperking van het aantal thuisbevallingen door de verschraling van de gezondheidszorg in Zeeland.
In de brief wordt benadrukt dat het teruglopen van het aantal thuisbevallingen een verarming betekent voor de cliënten en de kraamzorg zelf. De brief gaat deze week nog richting Den Haag.