Werkloosheid in Zeeland is gedaald

Volgens het Centrum Werk en Inkomen CWI, het vroegere Arbeidsvoorziening, hebben iets meer dan 8.000 Zeeuwen geen baan.
Een laagterecord volgens het CWI. Vooral in Middelburg en Vlissingen is de werkeloosheid gedaald.
In Terneuzen is de werkeloosheid juist gestegen. Uit de cijfers van het CWI blijkt dat vooral ouderen en allochtonen moeilijk aan werk komen.