"Champignonrapport is onzin"

Volgens het rapport moeten de nederlandse telers en exporteurs de productie beter afstemmen op de wensen van klanten in het buitenland.
Lamper exporteert al negen jaar champignons en ziet de nut van het rapport niet. Champignontelers proberen volgens hem altijd in te springen op de wens van de klant.