Aantal bekeuringen Zeeland stabiel

Landelijk gezien is het aantal bekeuringen met 16,5 procent fors gestegen.
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau stuurde vorig jaar 9,2 miljoen accept-giro's naar overtreders. Volgens de politie Zeeland was er in het jaar 2000 zelfs een forse vermindering van het aantal bekeuringen in de provincie.
Ook dat strookt niet met landelijke beeld.