Kamers Koophandel pakken fraude aan

Ondernemers die zich in het handelsregister van de Kamers willen inschrijven, moeten aan strengere regels voldoen dan nu.
Zo moeten ondernemers zich voortaan persoonlijk melden aan de balie en een origineel en geldig legitimatiebewijs laten zien. Ook wordt het uittreksel uit het register voortaan gedrukt op papier met een watermerk.
Op die manier willen de Kamers werk maken van de fraudebestrijding.