Baggerwerk in Middelburg hervat

Het baggeren lag enkele weken stil, omdat er een kleine hoeveelheid asbest werd gevonden.
De kans op vrijkomende asbestvezels voor omwonenden is volgens waterschap Zeeuwse Eilanden klein, maar omdat het waterschap de risico's tot een minimum wil beperken zal er een toezichthouder aanwezig zijn bij het baggerwerk. Het slib wordt in afgesloten vrachtwagens afgevoerd.
Het baggerwerk zal hierdoor een paar weken vertraging oplopen.