Alternatieve plaats pompstation Dow

Dow wil het station eigenlijk aan de Zaaidijk in Axel bouwen.
Het bedrijf heeft daar, ondanks bezwaren van omwonenden, een milieuvergunning voor. Het alternatief is gekozen, omdat de beschermde kamsalamander die mogelijk leeft bij de Zaaidijk de bouwvergunning kan vertragen.