Aangifte tegen Waterschap

Bart uit Krabbendijke heeft bij de politie aangifte gedaan van valsheid in geschrifte door Waterschap Zeeuwse Eilanden. Het waterschap heeft dwangbevelen per post verstuurd, hoewel in de wet staat dat een deurwaarder die dwangbevelen moet overhandigen.
Dat wordt 'betekenen in de zin der wet' genoemd. Bart vindt het onrechtmatig dat het schap dat niet doet, maar wel 23 euro in rekening brengt voor het betekenen.