Veere tegen vergoeding planschade

De inwoners zeggen schade te hebben geleden door de bouw van nieuwe woningen.
De wet maakt het mogelijk voor mensen om die zogenaamde planschade in te dienen, en hierdoor worden gemeenten op kosten gejaagd. Veere spreekt van weggegooid geld, en zegt te hopen dat de rijksoverheid de wet verandert.