Restauratie monumenten Middelburg

De monumentale panden zijn bouwkundig nog in orde, maar moeten worden gemoderniseerd.
De restauratie moet in het najaar zijn afgerond. De restauratie gebeurt in opdracht van Monumentenbeheer, een instelling die investeert in de aankoop en het herstellen van vervallen monumentale panden, zodat cultureel erfgoed bewaard blijft.