Er komen windmolens voor de kust

De Belgische overheid heeft toestemming verleend om tien windmolens van tachtig meter hoog in de Noordzee te bouwen.
Later zouden er nog eens veertig bij kunnen komen. Het besluit moet nog worden goedgekeurd, maar dat is een fomraliteit.
Vanuit de visserij en natuurbeschermers, ook uit Zeeland, is er grote kritiek op het windmolenpark op de Vlakte van Raan.