"Meer kans extra verdiepte Schelde"

Minister Netelenbos en minister Stevaert spraken studies af over de veiligheid van de scheepvaart en de gevolgen van verdieping.
Mede door een mogelijke containerhaven in het Sloegebied, is er dan geen geld meer voor een goederenspoor langs de A58 en het oplossen van knelpunten in de scheepvaart, zegt GroenLinks.