Alle stemmen in Zeeland geteld

De gemeente Veere was als eerste in Zeeland klaar met het tellen van de stemmen.
Rond 23u30 werden ook de uitslagen van de gemeente Schouwen- Duiveland bekendgemaakt. De opkomst was ongeveer gelijk aan de vorige verkiezingen.
Alleen in Middelburg was de opkomst flink hoger dan de vorige keer.