Herdenkingstocht door Z-Vlaanderen

Ze volgen de opmarsroute die de Canadese militairen in 1944 aflegden tijdens de gevechten om dit gebied te bevrijden.
De mannen willen op die manier een eerbetoon aan de militairen brengen. Ze hopen ook inwoners over te halen om foto's en andere overblijfselen beschikbaar te stellen, zodat die niet verloren gaan voor het nageslacht.