"Meer aandacht voor veiligheid"

Dat zegt commissaris van de Koningin Van Gelder.
Het Landelijk Beraad Rampenbestrijding vindt dat die aandacht structureel verankerd moet worden in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Van Gelder wil dat dit bij de collegeonderhandelingen wordt meegenomen.