Dijk afgesloten tegen sluipverkeer

Het waterschap Zeeuws- Vlaanderen sluit de dijk op proef om te onderzoeken hoe sluipverkeer van auto's op de meest effectieve manier kan worden tegengegaan.
Het waterschap verwacht dat de klachten van omwonenden over onveilige situaties door de afsluiting fors zullen verminderen.