Zeeuwse Joden vasten voor vrede

Zij volgen daarmee de oproep van het Opperrabbinaat van Israël, dat woensdag tot de dag van het vasten en het gebed heeft opgeroepen.
In het Jodendom bestaat de hoop dat door vasten en gebed verschrikkelijke situaties ten goede zullen keren en vrede spoedig de plaats van geweld zal innemen. Het eet- en drinkverbod gaat in bij het ochtendgloren.