Boete varkensboeren in hoger beroep

Het gerechtshof in Den Haag heeft dat bepaald.
De varkensboeren waren bij het gerechtshof in beroep gegaan tegen de dwangsommen die ze kregen voor het ontbreken van een degelijke erfbeplanting rondom hun bedrijven. Het gerechtshof verklaarde de beroepen ongegrond.
Daarmee is een einde gekomen aan een vier jaar durende gerechtelijke strijd.