Veel vragen over parkeren Z'zee

Wel hebben ze nog veel vragen over het systeem.
Ongeveer 250 mensen zijn maandagavond naar een informatiebijeenkomst gekomen. Dinsdag- en woensdagavond zijn nog twee bijeenkomsten.
In mei neemt de gemeenteraad een beslissing.