Ziekenhuizen zetten verhuizing door

Daarmee gaan ze in tegen de wensen van minister Borst van Volksgezondheid, die wil dat Vlissingen een basisziekenhuis blijft, dus met de twee afdelingen.
Volgens de ziekenhuisdirecties kunnen de ziekenhuizen niet anders dan de afdelingen te concentreren, omdat er een groot tekort is aan kinderartsen.