Bouw op Alhambra-terrein gaat door

Dat was nodig omdat er binnen de risico-contour Westerschelde niet zomaar mag worden gebouwd, omdat bij een scheepsramp kans bestaat op letsel van bewoners.
Het ministerie gaf toch vergunning, omdat het terrein op de grens van het risicogebied ligt. De bouw begint waarschijnlijk in april.