Mini-ondernemingen voor scholieren

De provincie heeft 40.000 euro subsidie gegeven.
In de ondernemingen gaan de leerlingen, die kampen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, aan de slag. Volgens directeur Van Duivendijk van het Bolwerk is dat voor hun toekomst belangrijk.
Als alles volgens plan verloopt, kunnen de mini-ondernemingen in augustus 2003 beginnen.