Terugvorderen pensioen grenswerkers

De Belgische minister Vandenbroeke heeft namelijk besloten dat de korting op de pensioenen van Nederlanders die in België werkten, ongedaan gemaakt wordt, met terugwerkende kracht tot 1991.
Sommige grensarbeiders kunnen in totaal zo'n 25.000 euro terugvorderen.